Veil แพรพรรณแห่งความบริสุทธิ์

Veil(เวล) ผ้าคลุมหน้า หรือผ้าโพกศรีษะ คิดว่าหลายคนรู้อยู่แล้วว่า การคลุมหน้าเจ้าสาวเป็นประเพณีอย่างหนึ่งในพิธีแต่งงานของศาสนาคริสต์ แต่หลายคนคงไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องมีผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวด้วยนะ ซึ่งมันมีหลายความเชื่อมาก เช่น ความเชื่อของชาวกรีกโบราณ ที่เชื่อว่าผ้าคลุมหน้าเจ้าเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกัน ไม่ให้วิญญาณชั่วร้ายมาทำอันตรายเจ้าสาวในวันแต่งงาน 

และยังมีความเชื่อที่ว่า การที่เพื่อนเจ้าสาวสวมชุดที่คล้ายกันกับเจ้าสาว จะทำให้วิญญาณร้ายสับสนว่าคนไหนเป็นเจ้าสาวตัวจริงกันแน่ โดยเจ้าสาวตัวจริงจะใส่ผ้าคลุมหน้า ซึ่งทำให้เจ้าสาวมองทางไม่ชัด จึงเกิดเป็นประเพณีที่พ่อเจ้าสาวต้องนำเจ้าสาวมาส่งให้กับเจ้าบ่าว ซึ่งจริงๆแล้วก็เพื่อไม่ให้เจ้าสาวเดินหกล้มหรือชนสิ่งกีดขวางนั่นเอง

และผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวยังเป็นตัวตัวกั้นไม่ให้เจ้าบ่าวเห็นหน้าเจ้าสาวก่อนงานแต่งจะเริ่มขึ้น เพราะมีความเชื่อทางไสยศาสตร์ว่าเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับเจ้าบ่าวที่ได้เห็นเจ้าสาวก่อนงานแต่งงาน  

จากความเชื่อทั้งหลาย วันนี้ผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวได้กลายเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก เพราะการที่เจ้าสาวสวมผ้าคลุมหน้าสีขาว เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ และการที่เจ้าบ่าวเปิดผ้าคลุมหน้าในวันแต่งงาน ก็เป็นการแสดงการยอมรับในตัวเจ้าสาวนั่นเอง  

#veil #bride #wedding #เจาสาว #เวล #แตงงาน #สญลกษณ #ประวต #history #symbol #virginity #ความบรสทธ #จาวหอมนวล #intaphotographer #seenuanta #สนวลตา #jaohomnuan